تماس با ما

آدرس كارخانه

اردبيل - كيلومتر 3  جاده تبريز - صندوق پستي 313

تلفن

33780760 - 33780761

045

فاكس

33780762 - 045

كارخانه

info@atamachine.com

 

 

Contact Us